агач

 • 121кисмәк — Юан агачның эчен куышлап яки такталардан коршаулап ясалган зур агач савыт, агач мичкә …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 122кушма — I. с. 1. Берничә предмет яки матдә кушылып ясалган 2. Берләшкән, бергә кушылган 3. лингв. Ике яки берничә тамыр сүздән торган. Ике яки берничә җөмләдән торган. II. КУШМА – диал. 1. Буй тактачыклардан ясалган агач савыт, агач чиләк 2. Сал… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 123күмер — (КҮМЕРЛӘНҮ) – 1. Казып табыла торган, ташка әйләнгән үсемлек калдыгыннан торган янучан каты матдә 2. Агач янып көлгә әйләнгәнче сүнгән, кара төстәге калдык. Янып куз хәленә килгән агач кисәге. КҮМЕР КИСЛОТАСЫ – H2CO3 …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 124лагун — сөйл. Агач чиләк; кечкенә агач мичкә …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 125пирога — Океания халыкларында һәм караибларда: тире яки агач кайрысы белән тышланган яисә агач кәүсәсеннән чокып ясалган озын тар көймә; Каек …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 126подаука — Бер пот әйбер сыешлы агач яки калай савыт. Шул савытка сыярлык, шул савыт тулы. Гомумән иген тутырыр өчен чиләктән зур агач яки калай савыт …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 127рейка — 1. Юка, тар агач такта, планка яки борыс 2. Үлчәү өчен бүлемнәре булган агач борыс, тар такта. Геодезия эшләрендә ике ноктаның чагыштырмача биеклеген билгели торган бүлемле үлчәү таягы …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 128тимер — 1. Саф хәлендә ялтыравык ак төстәге каты металл (көнкүрештә шуның углерод катнаш эретмәсен – чуен яки корычны да тимер дип атыйлар) 2. Шул металлдан эшләнгән деталь. Коралның, җайланманың шуннан эшләнгән өлеше чана тимере 3. с. күч. Бик көчле,… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 129тияк — 1. Элмәк кидерү өчен аркылы агач. Берәр үзәккә, кендеккә, штокка һ. б. беркетелгән махсус келә, аркылы таяк яки рычаг 2. иск. Төймә урынына киемгә һ. б. беркетеп куела торган озынча агач яки сөяк кисәге …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 130төп — и. 1. Диңгез, күл, елга һ. б. ш. су астындагы җир. Җир өстендәге батынкы урын, чокырның түбәнге өлеше 2. Җир өстенә карата; ас, түбән, тирән. Берәр нәрсәнең асты тырнак төбе 3. Сыеклык, балчык, җир, вак масса һ. б. ш. ларның өске катламнарыннан… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 131төпләү — ф. 1. Чиләк, кәрзин һ. б. ш. савыт сабага төп (6) кую. (Киез итеккә) ас, төп салу 2. Китап, дәфтәр һ. б. ш. битләрен бергә тегеп, катыргы, калын кәгазь һ. б. ш. материал белән тышлау 3. Агач, куак һәм төпләрне җирдән тамырлары белән каерып,… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 132трель — Урманнан агач чыгару өчен салынган юл; шул агач өелә торган урын …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 133туйра — 1. Яшь имән 2. Агач төбеннән чыккан яшь үрентеләр тал туйрасы 3. Куаклык, һәртөрле куак 4. Юкә кайрысы 5. Агач төбе туйра яру …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 134тумран — 1. Зур, юан агач кискәсе, утын түмәре 2. Бүкән, агач бүкәне 3. диал. Түмгәк 4. күч. гади. Аңгыра, миңгерәү (кеше, хайван тур.) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 135тустаган — диал. 1. Зур чүмеч 2. Чынаяк чокыры, йомрысы 3. Стакан яки кечкенә стакан 4. Кәсәдән зуррак түгәрәк агач савыт 5. Зур агач табак …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 136тустыган — диал. 1. Зур чүмеч 2. Чынаяк чокыры, йомрысы 3. Стакан яки кечкенә стакан 4. Кәсәдән зуррак түгәрәк агач савыт 5. Зур агач табак …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 137тырнак — 1. Кеше бармакларының очына үскән каты мөгез катлау 2. Күп кенә хайван яки кош бармакларының очында очлы, кәкре мөгез матдә 3. күч. ТЫРНАГЫ – Рәхимсез хакимлек, бәйлелек 4. Чананың табаны белән үрәчәсен тоташтыра торган тешләрнең берсе. Тәгәрмәч… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 138үсенте — 1. Җир өстен каплап алган яки агач, түбә һ. б. ш. өстенә чыккан вак үлән яки агач үсемлекләр 2. Үсемлекнең сабактан яки тамырдан чыккан яңа яралгысы …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 139чабагач — сөйл. Ашлык, киндер һ. б. сугу өчен озын күбәкнең очына каеш белән агач тәпәч беркетелгән корал. ЧАБАГАЧ КҮБӘГЕ – Озын агач таяктан торган чабагач сабы …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 140чөй — Берәр нәрсәне ныгыту, томалау яки яру өчен, бер башы очлы юка агач яисә тимер кисәге 2. Күчәр башларындагы тишекләргә тәгәрмәчләр чыкмасын өчен кертеп куела торган үзәк; Чәкүшкә 3. Кием салым элеп кую өчен кая да булса кагып куелган кадак яки… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге